Faze nastanka ilustracije #2

1. Skica u olovci

ng01

2. Tuširanje (iscrtavanje obrisa)

ng02

3. Brisanje tuša i priprema za bojanje

ng03

5. Bojanje

ng04

6. Dodavanje sjena i efekata

ng05

Odgovori