Izrada ilustracija likova za reklamno oglašavanje Algebrinih edukacijskih tečajeva.

 

Klijenti