Izrada ilustracija i karikatura za reklamne oglase Encianovih proizvoda.

 

Klijenti