Izrada ilustracije za reklamni oglas u kombinaciji s fotografijom.

 

Klijenti