Telefon

+385 98 774 578

E-mail

niktitanikstudio@gmail.com  

Adresa

Nik Titanik Studio d.o.o.

Školska 12, Novaki

HR-10431 Sveta Nedelja


Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu


IBAN: HR7623600001101900572 u Zagrebačkoj banci d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti


Uprava društva: Nikola Plečko, direktor


Registarski uložak: 080564860

Matični broj: 02080486

OIB: 96545729696