PRAVILA PRIVATNOSTI

Poduzeće Nik Titanik Studio d.o.o., Školska 12, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 96545729696 obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.niktitanikstudio.com u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka i samo kada za to postoji njihova suglasnost i/ili legitimni interes.

Nik Titanik Studio d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na stranici www.niktitanikstudio.com i prikuplja samo one osobne podatke koje oni dobrovoljno dostave u svrhu narudžbe proizvoda i usluga koje nudi Nik Titanik Studio d.o.o.

Nik Titanik Studio d.o.o. neće prosljeđivati osobne podatke ispitanika drugim primateljima ni u kom slučaju osim na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, korisnik ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka: pravo na pristup osobnim podatcima, ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka, pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).


Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na sljedeći kontakt:

Email: niktitanikstudio[at]gmail.com
Adresa: Školska 12, Novaki, 10431 Sveta Nedelja
Telefon: 098 774 578


Poduzeće Nik Titanik Studio d.o.o., Školska 12, Novaki, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 96545729696 je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Vaše osobne podatke prikupljamo ako nas izravno kontaktirate putem maila kako bi se informirali o ponudama koje pruža Nik Titanik Studio d.o.o. ili ispunjavanjem web obrasca za narudžbu stripova koje izdaje Nik Titanik Studio d.o.o.

Podaci koje prikupljamo od Vas su: ime, prezime, kućna adresa, e-mail adresa i broj telefona.

Vaši podaci se mogu koristiti isključivo za slanje ponude i cjenika koji se odnose na usluge koje pruža Nik Titanik Studio d.o.o. ili za slanje stripova, postera ili drugih vizuala koje proizvodi ili izdaje Nik Titanik Studio d.o.o.

Osobni podaci neće se prenositi trećim stranama. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Nik Titanik Studio d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.


Vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka:
• tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
• da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
• zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
• tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
• tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
• u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
• dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
• tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti. Nik Titanik Studio d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da se s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).


Nik Titanik Studio d.o.o. obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Obvezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Obvezujemo se korisnicima dati mogućnost odluke, žele li ili ne, da se njihov e-mail koristi za slanje obavijesti (newsletter).

Obvezujemo se da podatke o našim korisnicima nećemo razmjenjivati i (ili) prodavati, te na bilo koji način dati na uvid trećim stranama osim u slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesta stanovanja, adrese dostave) koji se evidentiraju prilikom narudžbe, kupac je dužan o promjeni obavijestiti Nik Titanik Studio d.o.o.. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Nik Titanik Studio d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u vezi s narudžbom odnosno isporukom proizvoda.

U svakom trenutku možete nam poslati zahtjev isključivo putem e-maila ako želite da se Vaši podaci izbrišu iz naše evidencije. Mi smo obvezni izvršiti brisanje u roku dva radna dana. Ovo se ne odnosi na knjigovodstvenu dokumentaciju (računi, izdatnice, otpremnice i sl.) vezanu za ugovorni odnos kupoprodaje koja se prema zakonu čuva sedam (7) godina.

E-mail komunikacija između naših korisnika i Nik Titanik Studio d.o.o. trgovine smatra se povjerljivom, a za svaku distribuciju drugim stranama koja je eventualno potrebna zbog kvalitetnog dovršenja ugovorne obveze tražiti ćemo korisnikovu izričitu dozvolu. Isto tako, nije dozvoljeno, a može biti i zakonski kažnjivo distribuirati osobnu korespondenciju Nik Titanik Studio d.o.o. trgovine prema drugim korisnicima bez dozvole.