Stilovi ilustracija

Realistični stil

Ovaj stil je karakterističan po izrazito detaljnom crtanju likova i stvari, a pogodan je kad se traži postizanje velike sličnosti i autentičnosti prikaza. Primjenjuje se kod crtanja portretnih karikatura, vizuala za reklame, postere, letke, stripove i sl. 

Karikaturalni stil

Pojednostavljeni prikaz dopušta veću slobodu izraza, pa je ovaj stil pogodan za širu upotrebu. Primjenjuje se kod crtanja karikatura i stripova, ali također i za sve vizualne materijale kao i prethodni, realistični stil.

Dječji stil

Iako ima dodirnih točaka s karikaturalnim stilom, ovaj stil karakterizira veći stupanj jednostavnosti. Primjenjuje se ponajviše kod ilustriranja dječjih slikovnica, ali i za ostale vizualne materijale poput postera, letaka i sl.

Neke od primjera primjene gore navedenih stilova, možete pogledati u portfoliju izdvojenih projekata:

Sviđa ti se članak? Slobodno ga možeš podijeliti na društvenim mrežama :)

Facebook
Twitter
LinkedIn